Overslaan en naar de inhoud gaan

CORONA

covid Tandarts

COVID-19 Hygiënemaatregelen, april 2020

Vanaf 4 mei 2020 gaan de consultaties en behandelingen opnieuw van start in de praktijk Mond- kaak en aangezichtschirugie op de F. lousbergskaai 103 en voor wat betreft de kaakchirurgen tevens in het AZ Sint Lucas ziekenhuis te Gent.

We hebben talrijke maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat elke raadpleging en ingreep op een zo veilig mogelijke manier kan verlopen.

 

Wat verwachten wij van u:

- We vragen aan de patiënten om alleen te komen naar de consultatie, familieleden wachten buiten of in de auto. Enkel de patiënt komt binnen. Tenzij bij kinderen onder de 12 jaar of onder andere strikte voorwaarden

- Respecteer het uur van de afspraak en vermijd het vroegtijdig aanwezig zijn om zo het aantal patiënten in de wachtzaal te beperken. Indien u te vroeg bent, gelieve nog even in de auto of buiten te wachten

- Maskergebruik is verplicht bij het betreden van de praktijk.

- Handhygiëne blijft een cruciaal onderdeel om besmetting te vermijden, gelieve thuis de handen te wassen voor vertrek en het aanraken van uw gezicht vermijden

- Bij het betreden en verlaten van de praktijk of ziekenhuis, moet u telkens de handen ontsmetten. De nodige alcoholontsmetting is hiervoor voorzien

- Aan het onthaal zult u mogelijks een vragenlijst aangeboden krijgen, gelieve hierop een eerlijk antwoord te geven. Indien u zich ziek voelt, gelieve de geplande afspraak te annuleren en thuis te blijven. Indien u zich toch aanmeldt met koorts en/of respiratoire klachten, dan zult u doorverwezen worden naar de COVID-19 screening

- Mogen we vragen om géén gsm te gebruiken eens uw handen ontsmet zijn in de praktijk of in het ziekenhuis

- Komt u voor een ingreep, gelieve dan goed te poetsen voor je vertrek. Poetsen in de praktijk is niet toegestaan

- Betalingen in praktijk enkel met bankcontact, en getuigschrift wordt meteen meegegeven

- Jammergenoeg zijn we verplicht om bepaalde afspraken te verplaatsen naar een later tijdstip. U wordt dan hierover telefonisch ingelicht. Dus voor beide partijen is enige flexibiliteit noodzakelijk

 

Wat mag u van ons verwachten

- Na elke raadpleging/ingreep worden alle contactoppervlakken en stoelen ontsmet met alcohol

- Alle polyklinische ruimten en de wachtzalen worden tweemaal per dag gereinigd

- Er werden markeringen aangebracht ter hoogte van het secretariaat/balie om de inschrijvingen zo veilig mogelijk te laten verlopen, zodat afstand van 1,5 meter kan gerespecteerd worden

- Alle artsen en medewerkers zullen steeds een mondmasker en andere beschermmiddelen dragen, zodat we veilig werken. ( helaas ook wat minder herkenbaar)

- De tandartsen zijn voorzien van beschermende kledij, ffp masker, beschermbril en gezichtsscherm

- Voor de ingreep zal uitgevoerd worden, zal gevraagd worden om de mond te spoelen met waterstofperoxide 1%. Dit product is geschikt mondspoelmiddel en een bewezen ontsmettingsmiddel om de overdracht van micro-organismen zo laag mogelijk te houden. U mag hiermee ook thuis spoelen

- Afhankelijk van de soort chirugische behandeling die u moet ondergaan, zal voorafgaand aan de ingreep een screening op COVID-19 nodig zijn. De arts of zijn/haar medewerker zal u hiervan op de hoogte brengen

- Alle behandelruimtes worden constant verlucht en er wordt voldoende gewisseld om kruisbesmetting te vermijden

- Zolang er geen voldoende groepsimmuniteit aanwezig is en /of een vaccin beschikbaar is, zullen de genomen voorzorgsmaatregelen aangehouden worden in alle fases. Mogelijks kunnen deze in de loop van de weken ook aangepast worden

 

#FLATTENTHECURVE #SAFEHANDS

#BeatCorona

 

 

 

@screen width:
@theme:
@breakpoints:
@layout: